Konference

Železniční dopravní cesta 2020

21. konference

P O Z O R ! ! !   Z M Ě N A   T E R M Í N U

Dopis č.j. 15575/2020-SŽDC-GŘ-O13

Vážení účastníci a partneři konference!
s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v zájmu eliminace možnosti šíření koronaviru bylo rozhodnuto o změně termínu konání připravované konference Železniční dopravní cesta 2020, která měla proběhnout ve dnech 16. – 18. března v Olomouci.
Konference se v tomto termínu neuskuteční a bude uspořádána pravděpodobně v prvním čtvrtletí 2021. O přesném termínu konání konference budeme včas informovat.
Již uhrazené účastnické poplatky nebo platby za reklamu či propagaci firmy budou vráceny na účet, ze kterého byly poukázány. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!

S pozdravem
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic, Generální ředitelství

Kontakt:
Ing. Norbert Pfeffer
Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00, Olomouc
T: +420 972 741 102, M: +420 727 954 314
E: Pfeffer@szdc.cz

Organizátor konference