Konference

Železniční dopravní cesta 2020

21. konference

P O Z O R ! ! !   Z M Ě N A   T E R M Í N U

Dopis č.j. 15575/2020-SŽDC-GŘ-O13

Vážení účastníci a partneři konference!
z důvodu opět se zhoršující epidemiologické situace bylo rozhodnuto, že odložená 21. konference ŽDC 2020, která měla proběhnout v původdním termínu 16.-18. března v Olomouci, bude zrušena. Konference se v tomto termínu neuskuteční a bude uspořádána v následujícím, plánovaném termínu v prvním čtvrtletí roku 2022. O přesném termínu konání konference budeme včas informovat.
Již uhrazené účastnické poplatky nebo platby za reklamu či propagaci firmy budou vráceny na účet, ze kterého byly poukázány. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení!

S pozdravem
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic, Generální ředitelství

Kontakt:
Ing. Norbert Pfeffer
Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00, Olomouc
T: +420 972 741 102, M: +420 727 954 314
E: Pfeffer@szdc.cz

Organizátor konference