Informace pro přednášející

Základní informace obdrželi všichni přednášející e-mailem v dopise. V následujícím textu jsou upřesňující pokyny pro Vaši prezentaci přednášky.

Pokyny k prezentaci přednášky
Předpokládáme, že přednášející budou pro svoji přednášku využívat prezentaci zpracovanou v aplikaci MS PowerPoint. Pro prezentaci se předpokládá použití notebooku pořadatele s nainstalovanou aplikací MS PowerPoint 2016. Výjimečně bude možné promítat i podklady připravené pro AdobeAcrobat (*.pdf) nebo samostatné fotografie *.jpg. Při přednášce si přednášející ovládá prezentaci sám pomocí dálkového prezentéru s laserovým ukazovátkem.
Promítat se bude na plátno o velikosti 5×3,7m. Pro optimální využití plochy používejte snímky s poměrem stran 4:3. Pro dobrou čitelnost doporučujeme používat text minimální velikosti 24b.
Prezentované materiály předejte na USB flashdisku nejpozději před začátkem vašeho bloku přednášek nebo je můžete poslat e-mailem na adresu pavel.pistak@tudc.cz nejpozději 13.3.2020. Pokud bude součástí prezentace i video, je nanejvýš vhodné prezentaci poslat e-mailem a nechat pořadatele ověřit jeho funkčnost před konferencí. Prezentace z vlastního notebooku přednášejícího je možná jen v odůvodněných případech (např. ukázka nainstalované aplikace atd.).
V případě potřeby ozvučení prezentace z notebooku, sdělte tento požadavek před vlastní přednáškou. Standardně je zvuk z notebooku zatlumen.
Po ukončení konference bude Vaše prezentace v MS PowerPointu převedena do needitovatelné podoby AdobeAcrobat (*.pdf) a zveřejněna na internetových stránkách konference. Pokud by prezentovaná přednáška obsahovala materiály, které nechcete zveřejňovat na internetu, dodejte pořadatelům konference současně i verzi bez těchto materiálů, aby ji bylo možné zveřejnit bez rizika dotčení autorských práv nebo firemního know-how.

Kontakt:
Ing. Pavel Pišťák
Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty
tel.: 972 741 769, mobil: 724 761 442, e-mail: pavel.pistak@tudc.cz