Informace pro vystavovatele

V rámci této akce Vám nabízíme dále uvedené možnosti inzerce a reklamy, které je nutno samostatně objednat a uhradit:

a) Uveřejnění Vámi připraveného materiálu k inzerci ve sborníku přednášek, který bude ke konferenci vydán. Poplatek za tisk a uveřejnění jedné plnobarevné strany formátu A4 je 6 534 Kč včetně 21 % DPH. Podklady pro uveřejnění reklamy ve sborníku zašlete e-mailem na adresu pavel.pistak@tudc.cz nejpozději do 29. 2. 2020.
Sborník bude formátu A4 na výšku s lepenou vazbou ve hřbetu. Všechny inzerce budou tištěny ofsetovou technologií, plnobarevně na matný křídový papír 135 g/m2. Jednostránková inzerce bude vždy tištěna na pravé straně (hřbet vlevo). Z důvodů lepené vazby umístěte text minimálně 20 mm od okraje hřbetu.
Lze také objednat variantu dvojstrany (inzerce je tištěna na levé a pravé protilehlé straně. Cena za dvojstranu je 10 890 Kč včetně 21 % DPH.
Pokud bude návrh proveden „na spad“ vytvořte přesah alespoň 3 mm z každé strany. Tisková data zašlete ve formátu Adobe Acrobat – podformát PDF/X-1a (data musí obsahovat vložené písmo, barevný prostor CMYK). Pokud data nebudou zaslána v požadovaném formátu, vyhrazuje si organizátor konference právo tisková data nepřevzít.

b) Vystavení Vašich prezentačních a propagačních panelů v přísálí jednacího sálu konference. Poplatek za umístění panelu o rozměrech cca 1 × 2 m činí 7 986 Kč včetně 21 % DPH. V případě, že velikost panelu o polovinu přesáhne uvedenou plochu, hradí se cena celých násobků základní částky podle toho, kolikrát je základní rozměr překročen.

c) Prezentace a propagace u firemního stolku v přísálí jednacího sálu konference. Poplatek za jeden firemní stolek o rozměrech cca 1,2 x 0,9 m činí 7 986 Kč včetně 21 % DPH. U firemního stolku je možno zajistit přípojku elektrické energie pro instalaci prezentační techniky. Za stolek můžete umístit bannery nepřesahující šířku stolu.

Objednávku inzerce a reklamy proveďte elektronicky on-line na stránce objednacího formuláře zde .

Kontakt:
Ing. Pavel Pišťák
Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty
tel.: 972 741 769, mobil: 724 761 442, e-mail: pavel.pistak@tudc.cz .