Informace pro zaměstnance Správy železnic

Základní informace jsou uvedeny v pozvánce a pokynech, které byly odeslány e-mailem na sekretariáty organizačních složek Správy železnic. Následně byly odeslány i přihlašovací údaje pro registraci účastníků z řad Vaší organizační složky.

Postup registrace účastníků
Registraci účastníků provádějte vždy jako přihlášený uživatel viz obr. tlačítko přihlášení a pak teprve pokračujte na stránce Přihláška účastníka.

Přihlašovací formulář – odlišnosti platné pro SŽDC
část „Objednatel“ viz vzor vyplnění objednatele
Firma Vždy ponechte toto zaškrtnutí
Organizace: Uveďte zkrácený název vaší organizační jednotky např. OŘ Praha, CDP Přerov, GŘ O14 atd.
Sídlo: vyplňte poštovní doručovací adresu vaší organizační jednotky
IČO: vždy vyplňte 70994234 bez mezer

část „Učastníci“
Pole „Přednášející“ zaškrtnete jen v případě, že dotyčný účastník má přednášku podle oficiálního programu.
Po vyplnění všech polí klikněte na „přidat účastníka“ a opakovaně zadejte informace pro všechny přihlašované.

Před potvrzením celkové objednávky je nutné zaškrtnout políčko „Nejsem robot„. Zobrazí se pak pole několika obrázků s úkolem vybrat obrázky obsahující určený objekt (semafor, most, auto atd.) viz příklad Captcha . Tento úkol se může opakovat několikrát po sobě.
Po kliknutí na tlačítko Potvrdit se provede kontrola zadaných dat a případné chyby se zobrazí v dolní části formuláře viz příklad chyby
Pokud žádné chyby nejsou, následuje zobrazení rekapitulace vašeho požadavku. Zde je třeba zaškrtnutím odsouhlasit poskytnutí osobních údajů GDPR a případnou úhradu objednaného, ale nevyužitého noclehu.
Po potvrzení rekapitulace se Váš požadavek odešle ke zpracování. Po úspěšném zápisu registrace se zobrazí Potvrzení a bude na uvedený e-mail kontaktní osoby odeslána potvrzovací zpráva.

Pokud budete potřebovat registrovat dodatečně další účastníky, proveďte to zapsáním dalšího požadavku. V případě opravy již odeslané registrace nebo nějakých nejasností se obracejte na níže uvedený kontakt.

Kontakt:
Ing. Norbert Pfeffer
Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00, Olomouc
Tel.: 972 741 102, Mobil: 727 954 314
E-mail: Pfeffer@szdc.cz