Informace pro účastníky

Termín konání konference se překládá na první čtvrtletí 2021. O přesném termínu konání konference budeme včas informovat.

Již uhrazené účastnické poplatky nebo platby za reklamu či propagaci firmy budou vráceny na účet, ze kterého byly poukázány a to do 20.3.2020. K vystaveným fakturám budou vystaveny dobropisy. Pokud jsme fakturu ještě nevystavili, bude účastníkům vrácena zaplacená částka bez vystavování dalších dokladů.

Kontakt:
Ing. Norbert Pfeffer
Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00, Olomouc
Tel.: 972 741 102, Mobil: 727 954 314
E-mail: Pfeffer@szdc.cz