Přihláška účastníka

Z důvodů naplnění kapacity sálu bylo přihlašování účastníků konference ukončeno.